KRM

Mastergradsstipend

Stipend i grafisk- og hermetikkhistorie

I boken «Iddisane» forteller forfatter og historiker John Gunnar Johnsen om industrien som skapte et mangfold av iddiser, og om kulturen som tok vare på dette mangfoldet. I hermetikkbyen Stavanger vokste det frem en stor grafisk industri knyttet til produksjon av etiketter til ulike typer hermetikkbokser. Ordet etikett ble på lokal dialekt til «iddikett», som siden ble forenklet til iddis. Det er bestemt at inntektene fra boka skal brukes til et forskningsstipend. I den forbindelse utlyser vi et stipend på kr.50 000 til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor grafisk- og/eller hermetikkhistorie.

Stipendet kan søkes av mastergradsstudenter som studerer i Norge og som har gjennomført og bestått kursdelen av mastergradsstudiet. Tildelingen vil skje på bakgrunn av resultatene fra kursdelen, vurdering av prosjektskisse for masteroppgaven og uttalelse fra veileder. Oppgaven kan skrives på norsk med engelsk «summary» eller på engelsk med norsk sammendrag.

For å motta hele stipendet er det en forutsetning at studenten bearbeider masteroppgaven videre, enten i form av en artikkel som kan vurderes for publisering på våre nettsider, som utstillingstekster, eller i en trykksak. Stipendet utbetales etter at en fagredaksjon i MUST har godkjent materialet for publisering. Museum Stavanger har dermed førsteretten til å publisere resultatene fra masteroppgaven. Det må også holdes et åpent publikumsforedrag på IDDIS om temaet.

Stipendsøknaden vil bli vurdert av en komite bestående av forfatter og historiker John Gunnar Johnsen, fagpersoner fra IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, og nettverksleder for forskning i Museum Stavanger. Komiteen vil også vurdere om emnevalget faller innenfor «grafisk- og/ eller hermetikkhistorie». Komiteen vil også vurdere prosjektets relevans og foreta en rangering av søkerne etter faglige kriterier.

Søknadskriterier og hva som skal legges ved søknaden:

  • Vitnemål, inkludert bekreftelse på gjennomført kursdel av mastergradsstudiet i historie.
  • Prosjektskisse for masteroppgaven i historie (maks 500 ord) rettet mot grafisk- og/ eller hermetikkhistorie. Prosjektskissen skal inneholde kort introduksjon om emnet, problemstilling, aktuelle kilder og hvordan emnet stiller seg i forhold til relevant forskningsstatus.
  • Uttalelse fra veileder.
  • Masteroppgaven gjennomføres ved en utdanningsinstitusjon i Norge.

Ang. utbetaling av stipendet:

  • Kr.25 000 blir utbetalt i løpet av november-desember søknadsåret.
  • Kr. 25 000 blir utbetalt etter at masteroppgaven er bestått med minimum karakter B og oppgaven er blitt bearbeidet for publisering

Museum Stavanger disponerer en hybelleilighet på Ledaal. For masterstudenter som bor utenfor Stavanger kan hybelen, etter avtale, lånes gratis inntil en måned i forbindelse med “research”/ kildearbeid i Stavanger.

Søknadsfrist: 1. mars 2024. Søknad sendes til post@museumstavanger.no