KRM

ORD!

Norsk grafisk museum

Hva må man kunne og hva trenger man for å lage et ord?

Barna får være med på en omvisning på Norsk grafisk museum og vi ser på hvordan ord ble laget i gamle dager og hvordan ord blir laget nå. Vi lager ord ved å skrive på en gammel skrivemaskin, skrive bokstaver med ulike skriveredskaper i bokstavhuset, og ved hjelp av typer i tre. Kan man skrive ord på andre måter også? Kan du lage ord på andre språk enn norsk?

Besøket avsluttes t med en kreativ økt i verkstedet Petit i andre etasje på IDDIS.

Undervisningstilbudet ORD forholder seg til de overordnete målene Identitet og kulturelt mangfold i Kunnskapsløftet