KRM

Invitasjon IDDIS Grand Prix 2024

-designkonkurransen for elever i kreative fag på videregående skole

IDDIS- Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum inviterer på ny til iddisdesignkonkurransen IDDIS! Konkurransen passer for følgende fag i videregående skole

  • Kunst , design , arkitektur
  • Medier og kommunikasjon
  • Informasjonsutvikling og medieproduksjon
  • Håndverk, design og produktutvikling

Oppgaven består i å designe en fiskebolleboks som reklamerer for fiskeboller.

Klassene får utdelt tomme fiskebollebokser til hver elev, og elevene inviteres til å designe fine etiketter.

Hver klasse som melder seg på inviteres til å komme til IDDIS museum, lære om iddiser og få en gøy omvisning i museet.

Regler:

Design en etikett som skal passe rundt boksen du har fått. Designet skal være ditt eget, og du skal ikke ha hentet hele motivet direkte fra Internett. Det er ikke lov.

Dette skal fremgå på etiketten:

  1. Produsent
  2. Produksjonsland/by
  3. Produksjonsnavn, innhold, mengde/vekt,
  4. Trykkeri

Blir vurdert etter bruk av visuelle virkemidler, kreativitet og helhetlig uttrykk.

Etiketten printes ut i farger og limes på fiskebolleboksen.

Mal til fiskebolleboksetikett finner du her

Merk hver boks under tydelig med vannfast tusj; elevens fulle navn, klasse og skole pluss årstall


Påmelding:

Innen 1. oktober 2023 via kontaktskjemaet "Ta kontakt" nederst på siden.

Etter påmelding får klassene tilsendt tomme bokser til skolen.

Bidragene leveres godt innpakket til IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, Andasmauet 15, Stavanger innen 22.3 2024.

Vi ber om at alle bidragene kopieres inn som bilder i dette skjemaet : IDDIS2024 og sendes til oss på: formidling.iddis@museumstavanger.noKontaktperson: