KRM

BESØK TRYKKERIET

på IDDIS

I Trykkeriet skal de gamle trykkerimaskinene settes opp og driftes i en produksjonslinje. Målet er å overføre håndverkstradisjoner til barn og unge samt å se på nåtidens mer lettvinte produksjonsmåter. Elevene får kle seg ut i trykkeriets forklær og får "gå på jobb" i trykkeriet. Vi ser på ulike maskiner og utstyr som ble brukt i «gamle dager» for å produsere tekst.Varighet : 1 time

Målgruppe: Fra barnehager til universitet


Tilbudet gis ONSDAGER mellom kl. 11-13.

Fremsidefoto: Elever på omvisning hos venneforeningen i Norsk grafisk museum og får demonstrert hvordan bokstaver settes opp før trykking.

Fotograf: Anne Lise Norheim