KRM

Ytre

Norsk grafisk museum

Ytringsfrihet handler i stor grad om grenser. Grenser i dette tilfellet forstås som noe flytende og kontekstuelt. Offentligheten er et rom der grensene for ytringsfriheten diskuteres, forhandles, opprettholdes og endres. Målet er å få elevene til å reflektere rundt ytringsfrihetens grenser i historiske, kulturelle, sosiale kontekster.


Varighet : 1,5 time​

Antall elever: Maks 26


Klassen deles i to og alternerer​ (Del gjerne inn klassen i to grupper før museumsbesøket​)

Gruppe 1: Trykkeverksted i Verksted Petit​

Gruppe 2: Omvisning i utstillingene


Forarbeid:

Forbered en individuell ytring som hver og en elev føler at de kan stå for. Ytringen skal trykkes i verkstedet vårt, på plakat eller handlenett

Besøket innledes med en omvisning i på Norsk grafisk museum, og etter avtale kan vi tematisere følgende:

  • Den tidlige trykkekunsten- Om Johan Gutenberg, trykkekunstens spredning- Martin Luther og spredningen av det trykte ord
  • Opplysningstid og offentlighet. For eksempel: Hvem ble publisert? Om sensur i Danmark -Norge. Om tronrøveren Struense. Om Grunnloven av 1814- spesielt om §100
  • Avisene og ytringsfriheten. Om §100, avistegning, karikaturstriden.
  • Mediekorridoren. Om offentlighet, demokrati, ytringsfrihet og Internett

Besøket avsluttes med et besøk i trykkeriverkstedet Petit, der elevene kan få trykke handlenett med ytringer med ekte bokstavtyper i tre.

I mediekorridoren tematiserers blant annet Deep-fake teknologien

Fra utstillingene på Norsk grafisk museum. Foto: MUST