KRM

Ytre

Norsk grafisk museum

Ytringsfrihet handler i stor grad om grenser. Grenser i dette tilfellet forstås som noe flytende og kontekstuelt. Offentligheten er et rom der grensene for ytringsfriheten diskuteres, forhandles, opprettholdes og endres. Målet er å få elevene til å reflektere rundt ytringsfrihetens grenser i historiske, kulturelle, sosiale kontekster.

Tid: Tirsdag- fredag, mellom kl. 09-14

Varighet: 2 timer

Oppmøte: IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum

Målgruppe: Vg1- Vg3 i videregående skole

Antall elever: Maks 26

Innhold:
Klassen deles i to og alternerer​ (Del gjerne inn klassen i to grupper før museumsbesøket​)


Gruppe 1: Trykkeverksted i Verksted Petit​

Elevene får trykke handlenett med ekte bokstaver i tre. NB! Forarbeid: Forbered en individuell ytring som hver elev føler at hen kan stå for. Ytringen skal trykkes i verkstedet vårt, på plakat eller handlenett

Gruppe 2: Omvisning i utstillingene

 • Den tidlige trykkekunsten- Om Johan Gutenberg, trykkekunstens spredning- Martin Luther og spredningen av det trykte ord
 • Opplysningstid og offentlighet. For eksempel: Hvem ble publisert? Om sensur i Danmark -Norge. Om tronrøveren Struense. Om Grunnloven av 1814- spesielt om §100
 • Avisene og ytringsfriheten. Om §100, avistegning, karikaturstriden.
 • Mediekorridoren. Om offentlighet, demokrati, ytringsfrihet og Internett


Kunnskapsløftet:

YTRE forholder seg til følgene overordnete mål i Kunnskapsløftet

Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap


  Lenker til videre arbeid:

  Ytringsfrihetskommisjonens utredning her: NOU 2022: 9 (regjeringen.no)

  Barn og medier | Medietilsynet

  Tenk.faktisk.no | Tenk

  Elevkanalen - Avistegning

  Oppgavehefte_Det-har-aldri-vaert-lettere-a-ytre-seg-men....pdf (norskpen.no)

  Om ytringsfrihet på NDLA

  NOU 1992:27 «Ytringsfrihed bør finde Sted»

  Verdenserklæringen om menneskerettigheter

  Forbudte bøker: Snorre sel

  Sensur og forbud av bøker i Norges historie (nrk.no)

  Norges grunnlov i 175 år

  Lillebjørn Nilsen synger For trykkefriheten av Henrik Wergeland (You Tube)


  I mediekorridoren tematiserers blant annet Deep-fake teknologien

  Fra utstillingene på Norsk grafisk museum. Foto: MUST