KRM

Ytre

Norsk grafisk museum

Ytringsfrihet handler i stor grad om grenser. Grenser i dette tilfellet forstås som noe flytende og kontekstuelt. Offentligheten er et rom der grensene for ytringsfriheten diskuteres, forhandles, opprettholdes og endres. Målet er å få elevene til å reflektere rundt ytringsfrihetens grenser i historiske, kulturelle, sosiale kontekster.

Etter avtale kan vi tematisere følgende

  • Skriftkultur
  • Før skriften
  • Den tidlige trykkekunsten- Om Johan Gutenberg,
  • Trykkekunstens spredning- Martin Luther og spredningen av det trykte ord
  • Hvem ble publisert? Om sensur i Danmark -Norge.
  • Opplysningstid og offentlighet. Om tronrøveren Struense. Om Grunnloven av 1814- spesielt om §100
  • Avisene og ytringsfriheten. Om §100, avistegning, karikaturstriden.
  • Mediekorridoren. Om offentlighet, demokrati, ytringsfrihet og Internett


Besøket innledes med en omvisning i de nye interaktive utstillingene på Norsk grafisk museum og avsluttes i plenum.

Dersom klassene har tid, kan besøket også avsluttes med et besøk i trykkeriverkstedet Petit, der elevene kan få trykke kort med ekte typer i bly tre.

I mediekorridoren tematiserers blant annet Deep-fake teknologien

Fra utstillingene på Norsk grafisk museum. Foto: MUST