KRM

G for gratis

for barn og unge

Visste du at vi har gratis inngang for barn og unge på museet? Det innebærer at også alle skolebesøk er gratis!

Klikk for lenke til undervisningstilbudet på IDDIS (iddismuseum.no)