KRM

Venneforening

Venneforeningen for Norsk grafisk museum er et forum for alle med interesse for grafisk historie, industri og kultur.

MÅLSETTING
Venneforeningen arbeider for å bevare kunnskaper om alle sider ved grafisk produksjon og kultur. Foreningen skal spre kunnskaper om disse emnene for å sikre at gjenstander og kunnskaper blir tatt vare på og verdsatt. Samtidig er det viktig å gi publikum en bedre forståelse av trykkefriheten og ytringsfriheten knyttet opp mot den grafiske evne til produksjon av publikasjoner.

Venneforeningens medlemmer har vært aktive med å vise museets besøkende rundt og demonstrere trykking. Venneforeningen er en frittstående støtteforening, og innsamlede midler skal, etter styrets vedtak, anvendes til beste for Norsk grafisk museum.

AKTIVITETER
Det vil være både interessant og givende å være med i en dugnadsgruppe på Norsk grafisk museum. Her er det muligheter til å gjøre bruk av alle dine ferdigheter og i tillegg lære nye ting. Venneforeningens medlemmer muliggjør et levende museum. Dugnadsgruppen møtes hver onsdag og kjører i gang trykkpresser m.m., og produserer små og større trykksaker.

HVEM KAN BLI MEDLEM, OG HVA KOSTER DET?
Alle interesserte er velkomne som medlemmer - enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, foreninger og bedrifter. Kontingent for personlig medlem kr. 150, - og for bedrifter kr. 1 500, -.

For innmelding ta kontakt med:

Leder Erik Chr. Martens, tlf. 928 90 404, erik.martens@lyse.net

Styremedlem Sven Haugbråten, sven.haugbraaten@lyse.net

Frivillig Einar Meinich Bache kjører i gang Heidelberg-

Frivillig Einar Meinich Bache kjører i gang Heidelberg-"vingå" på museet. Foto: Anne Lise Norheim.

Frivillig Alf Meling sørger for at Johannisberg-hurtigpressa fra 1913 fortsatt "sviver". Odd Aarreberg sjekker at alt går riktig for seg. Foto: Anne Lise Norheim.

Frivillig Erik Chr. Martens demonstrerer hvordan man trykker med en gammel håndtrykkpresse

Frivillig Erik Chr. Martens demonstrerer hvordan man trykker med en gammel håndtrykkpresse. Foto: Anne Lise Norheim.

Frivillig Karl Johan Hope demonstrerer hvordan Linotype-settemaskinen fungerer

Frivillig Karl Johan Hope demonstrerer hvordan Linotype-settemaskinen fungerer. Foto: Anne Lise Norheim.