KRM

Ansatte

Administrerende direktør

Mobil: 913 29 729

E-post

STAB

Personal- og administrasjonssjef

Mobil: 975 18 320

E-post

Økonomisjef

Mobil: 951 12 750

E-post

HR- og regnskapsmedarbeider

Mobil: 906 04 303

E-post

Administrasjonssekretær

Telefon: 51 84 27 00

E-post

Strategi- og markedssjef

Mobil: 976 55 384

E-post

Kommunikasjonsleder

Mobil: 901 51 501

E-post

Kommunikasjons- og markedsmedarbeider

Mobil: 902 61 522

E-post

AVDELING FOR NATURHISTORIE

Avdelingsdirektør

Mobil: 990 14 407

E-post

Museumspedagog

Mobil: 986 95 155

E-post

Formidler

Mobil: 958 44 845

E-post

Rådgiver

Mobil: 407 28 395

E-post

Konservator

Mobil: 407 28 536

E-post

AVDELING FOR KULTUR, SJØFART OG INDUSTRI

Avdelingsdirektør

Mobil: 416 25 010

E-post

Konservator og prosjektleder for Nye Rogaland Teater og Stavanger Museum

Mobil: 977 17 387

E-post

Konservator NMF/Faglig ansvarlig ved Norsk barnemuseum

Mobil: 415 19 890

E-post

Konservator NMF ved Stavanger maritime museum

Mobil: 407 28 538

E-post

Museumspedagog IDDIS, Norsk hermetikkmuseum

Mobil: 452 36 549

E-post

Museumspedagog IDDIS, Norsk grafisk museum

Mobil: 48425979

E-post

Museumspedagog Stavanger maritime museum

Mobil: 919 04 489

E-post

Museumspedagog Stavanger museum, kulturhistorie

Mobil: 907 71 465

E-post

Museumspedagog Norsk barnemuseum og Stavanger skolemuseum

Mobil: 988 62 129

E-post

Historiker ved Stavanger maritime museum

Mobil: 950 69 974

E-post

Rådgiver/Faglig ansvarlig ved Norsk grafisk museum

Mobil: 930 76 727

E-post

Museumstrykker

Mobil: 902 57 476

E-post

Rådgiver/Faglig ansvarlig ved Norsk hermetikkmuseum

Mobil: 407 28 431

E-post

Leder for Utstein kloster

Mobil: 407 28 502

E-post

Maritim arkeolog

Mobil: 997 09 754

E-post

Maritim arkeolog

Mobil: 991 66 869

E-post

Arkeolog

Mobil: 911 72 289

E-post

Maritim arkeolog

Mobil: 407 28 562

E-post

Arkeolog

Mobil: 919 06 538

E-post

Arkeolog

Mobil: 482 27 688

E-post

Formidler Utstein kloster

Mobil: 476 30 625

E-post

Salgs- og serviceleder

Mobil: 410 71 195

E-post

Salgs- og serviceleder

Mobil: 407 28 397

E-post

Foajémedarbeider

E-post

Foajémedarbeider

E-post

AVDELING FOR KUNST

Avdelingsdirektør

Mobil: 994 58 973

E-post

Konservator

Mobil: 932 16 473

E-post

Konservator

Mobil: 47386644

E-post

Konservator NMF og PhD-student

Mobil: 905 12 493

E-post

Museumspedagog

Mobil: 932 11 046

E-post

Museumspedagog (vikar)

Mobil: 401 94 950

E-post

Rådgiver samlingsforvaltning

Mobil: 455 02 337

E-post

Utstillingskoordinator

Mobil: 992 79 623

E-post

Vaktmester

Mobil: 932 17 148

E-post

Salgs- og serviceleder

Mobil: 93801445

E-post

Foajémedarbeider

Mobil: 932 13 715

Foajémedarbeider

E-post

AVDELING FOR BYGG OG SAMLINGSFORVALTNING

Avdelingsdirektør

Mobil: 482 61 704

E-post

Førstekonservator NMF og magasinforvalter

Mobil: 458 43 187

E-post

Samlingsforvalter

Mobil: 407 28 528

E-post

Samlingsforvalter

Mobil: 401 79 076

E-post

Samlingsforvalter

Mobil: 401 96 036

E-post

Konserveringstekniker

Mobil: 922 91 934

E-post

Utstillingskoordinator

Mobil: 992 28 106

E-post

Bygningsantikvar

Mobil: 930 06 107

E-post

Bibliotekar

Mobil: 407 28 381

E-post

Teknisk sjef

Mobil: 476 66 120

E-post

Håndverker

Mobil: 455 12 195

E-post

Driftstekniker

Mobil: 992 30 702

E-post