KRM

Iddisklubben

"Norway Brand"

Iddisene (hermetikketiketter) er et av de tydeligste minnene fra hermetikkindustriens glansperiode og ble brukt som samleobjekt av både barn og voksne.

Iddisklubben ”Norway Brand” ble etablert i 1987. Klubbens hovedmålsetting er å innhente og ta vare på informasjon og kunnskap om hermetikkindustrien, iddisane og kulturen rundt disse. Dette søkes gjort gjennom:

  • Innsamling, registrering og bevaring av de mange tusen etiketter som ble produsert
  • Bevaring av flest mulig andre objekter fra hermetikkindustrien
  • Kartlegging av bruken av iddisar i ulike barneleker
  • Innsamling av opplysninger som gjenspeiler mangfoldet av fabrikker innenfor hermetikkindustrien og den grafiske bransjen
  • Kartlegging av hvordan iddisane ble til og hvem som skapte dem
  • Formidle informasjon om klubbens arbeid til flest mulig

Klubbens leder er John Gunnar Johnsen.

Kontaktinformasjon: E-post: iddisklubben@hotmail.com

Medlem av styret, Erik Rønning Bergsagel, som også er ansatt på Norsk hermetikkmuseum, kan kontaktes via mobil: 407 28 431 eller e-post: erik.bergsagel@museumstavanger.no

Medlemsmøtene arrangeres jevnlig, og i tillegg arrangeres det også egne byttedager i samarbeid med Norsk Hermetikkmuseum. Disse foregår første søndag i hver måned.

Medlemskap i klubben er åpent for alle interesserte. Som medlem får du tilsendt all informasjon som utarbeides, samt klubbens medlemsblad.

MEDLEMSKONTIGENT
Voksne kr. 200,-
Barn/skoleelever kr. 50,-
Firma kr. 250,-