KRM
Utstilling

No 90

Restaurert bolig fra 1836.

Bli med inn i til Øvre Strandgate 90, et bolighus i Gamle Stavanger.

Ved siden av Norsk hermetikkmuseum, i Øvre Strandgate No 90, ligger huset med så mange navn: Arbeiderboligen, Thilohuset, Enkesetet. Huset er åpent daglig under sommersesongen, og etter avtale og ved spesielle anledninger under høst- og vintersesongen.

Huset er oppført i empirens stilspråk, og er et glimrende eksempel på hvordan et bolighus av denne størrelsen så ut i begynnelsen av forrige århundre. Huset ble bygget i 1836 av smeden Peder Pedersen Thilo, opprinnelig fra Voss. Den samme familien bodde i huset over fire generasjoner fram til 1920.

MUST OVERTAR
Huset ble offisielt overdratt til Stavanger Museum av Stavanger i 1997 og åpnet for publikum i 2000 etter omfattende restaurering. Målet med restaureringsarbeidet har vært å illustrere hvordan et hus av denne typen kan ha vært innredet i to forskjellige tidsperioder. I første etasje, ca.1920, og i andre etasje, ca.1960.

INTERIØR
Etter at hagen var anlagt, var neste trinn erstatning av gulvene, samt rørlegging og elektrisk arbeid. Samtidig var Stavanger Museums ansatte på jakt etter gjenstander som passet til miljøet og som var tidstypiske for periodene representert i huset. Det var faktisk lettere å skaffe gjenstander fra 1920-årene enn fra 1960-årene. Grunnen til dette er forståelig: I 1920 ble ting laget hovedsakelig av gammeldagse, solide materialer - særlig metall og tre – slik at de varte mye lenger enn ting laget av plast eller papp. Håndsydde broderier, for eksempel, ble tatt vare på og overført som arvegods til neste generasjon, selv om de hadde vært i bruk i mange år.

Leketøy fra 1960 var spesielt vanskelig å få tak i. Det alle meste var gått i stykker for mange år siden, og det lille som var igjen var blitt samleobjekter. Møbler, derimot, var forholdsvis enkelt å få tak i. Hussalg og brukthandlere var gode kilder til slike.

Foto: No 90, Oddbjørn Erland Aarstad/ MUST