KRM
Utstilling

Boktrykk/Høytrykk

Norsk grafisk museum

23. okt. 1993 - 16. aug. 2013

Tema i den faste utstillingen om boktrykk/ høytrykk var Johann Gutenbergs oppfinnelse av løse typer, og trykkekunstens inntog i Norge og Stavanger.

Utstillingen inneholdt også en manuell boktrykkpresse i støpejern fra rundt 1850.