KRM
Utstilling

Fabrikken

Norsk hermetikkmuseum

28. jun. 1982 - 19. aug. 2019

Norsk Hermetikkmuseum ble åpnet 28.6.1982 i lokalene til den tidligere hermtikkfabrikken Venus Packing i Stavanger. Denne fabrikken var en av omtrent 70 fabrikker i Stavanger og 250 hermetikkfabrikker i Norge.


Norsk hermetikkmuseum er innredet som en autentisk sardinfabrikk kunne sett ut i perioden rundt 1. verdenskrig. Utstillingene fokuserer på produksjon av norske sardiner fra starten i 1879 til midt på 1950- tallet. I denne perioden var norske sardiner ett av Norges viktigste eksportprodukter.


Utstillingene viser hvordan norske sardiner ble produsert, fra fisket til eksport. Her kan du se hvordan fisken ble behandlet i fabrikkene og hvordan maskineriet utviklet seg. Vi viser også hvordan fiskeboller ble produsert fra slutten av 1800- tallet og utover.