KRM
Utstilling

Markedsføring

Norsk hermetikkmuseum

Rett opp av trappen står en pakkemaskin. Denne maskinen pakket sardineskene i pargamynpapir og la nøkkel og etikett på esken. Maskinen ble laget i Tyskland i 1930- årene.

Ved siden av maskinen kan du se gamle toaletter og den gamle garderoben, her er det mulig å kle seg ut som hermetikkarbeider.

I 2. etasje viser vi noen av hermetikkboksetikettene, eller iddisane, fra denne industrien, det finnes mer enn 40 000 forskjellige! Vi viser også noen av diplomene og medaljene hermetikkindustrien vant på internasjonale utstillinger. Norges eldste reklamefilm, «Sardine Fishing,» fra 1909 vises i 2. etasje.

Midt i rommet på venstre side ligger det gamle formannskontoret. Her møtte arbeiderne opp hver lørdag og fikk utbetalt lønn for uken som var ferdig. Videre kan dere gå inn i det gamle kontoret, her finner dere medaljesamlinger fra internasjonale utstillinger fra firmaene Chr. Aug. Thorne Co. A/S, C. Houge Thiis og Chr. Bjelland & Co. På veggen her henger det portrett av flere viktige hermetikkpersoner.

Det siste rommet viser interiøret på Stavanger Preserving Co. sitt direksjonsrom.