KRM
Arrangement

Røykesøndag

07. mai 2023 KL. 11:00 - 16:00

Smak nyrøykt brisling rett fra ovnene i den gamle hermetikkfabrikken. Aktiviteter for barn i verkstedet og sjeining og bytting av Iddisar med Iddisklubben.