KRM
Utstilling

Temautstillinger 1994-2006

Norsk grafisk museum

23. okt. 1993 - 16. aug. 2013

2006

Årets kalender

2005

Årets kalender

2004

Årets kalender


2003

26. januar 2003 åpnet utstillingen «Årets kalender».

27. april 2003 åpnet en iddisutstilling om Preservingfabrikken FRAM i samarbeid med Iddisklubben «Norway Brand». Fabrikkbygningen i Baneviksgt. 7 hadde brent ned denne vinteren, og skulle bygges opp igjen.

26. oktober 2003 åpnet museets tiårsjubileumsutstilling. Her ble det vist eksempler fra museets kreative aktiviteter gjennom årene. Det ble også trykt et jubileumshefte: 1993-2003 Stiftelsen Norsk Grafisk Museum Stavanger 10 år 23. oktober 2003.

2002

Utstillingen "Årets kalender 2002". 28. april 2002 åpnet utstillingen «Vindu te gadå - streiftog i Stavangers avishistorie». Utstillingsidéen kom fra et kåseri journalist Fredrik Koch holdt for Byhistorisk Forening våren 2002. I samarbeid med ham lagde museet en utstilling om 14 aviser fra Stavanger 1833-2002. Stavanger Aftenblad tok initiativ til å samle denne historien i boken Vindu te gadå som ble produsert av museet.

2001

Utstillingen "Årets kalender 2001". 2. september 2001 åpnet utstillingen «Emballasje – af fiin gammel aargang – og noe av nyere dato» om emballasje i hverdagen av blikk, kartong, papir, glass, tre osv. – en gjenspeiling av den lokale grafiske produksjonen.

28. oktober 2001 åpnet utstillingen «-og han var berre ein diktar» i forbindelse med 150 år siden Arne Garborgs fødsel. Dette var et samarbeidsprosjekt med kunstneren Stanley Stornes.

2000

Utstillingen "Årets kalender 2000". 26. mars til 15. mai ble utstillingen «Serieblader – Stavangers rolle som serieblad-hovedstad sett i et historisk perspektiv» vist på museet.

29. oktober 2000 åpnet en utstilling om skriftens utvikling, «Typer fra Gutenberg til Norsk grafisk museum», i forbindelse med at Johan Gutenberg ble valgt til The Man of the Millennium i 2000.

12. november 2000: Stavanger Litografiske Forenings 100-årsjubileum ble markert med en utstilling og et hefte om foreningen.

1999

Utstillingen «Årets kalender 1999» åpnet i januar.

28. februar 1999 kickstartet museets Kielland-jubileum med utstillingsåpning og aktivitetsdag, hvor det ble trykt spesielle jubileumsbrevark for barna.

25. april 1999 åpnet en utstilling av gamle og nye politiske plakater og fagforeningsmerker m.m. i forbindelse med LOs 100-årsjubileum.

31. oktober 1999 åpnet en utstilling i anledning 150 år siden Alexander L. Kiellands fødsel.

1998

Utstillingen "Årets kalender 1998" åpnet i januar.

22. februar 1998 åpnet utstillingen «Glansbilder – leketøy, hobby og lidenskap» om glansbildenes historie. Utstillingen stod til 22. mars.

28. august 1998 åpnet en utstilling i anledning 200-årsjubileet for litografiens oppfinnelse. Samtidig ble boken Steinene taler av John Gunnar Johnsen lansert.

29. september 1998 åpnet museet spesialutstillingen «Bokbind» som markering av Norsk bokbinderforbunds 100-årsjubileum. Temaet for utstillingen var håndinnbinding av bøker, og inneholdt noen flotte eksempler, forlagsbind med mer.

1997

Utstillingen «Iddisar og julaskrin» hang i november 1997-januar 1998. Dette var et samarbeid med Iddisklubben «Norway Brand» i forbindelse med deres tiårsjubileum. Utstilingen "Årets kalender 1997" åpnet i januar.

Søndag 28. september 1997 åpnet utstillingen «Hilsen fra Stavanger» med Stavanger-postkort. I forbindelse med Kielland-jubileet ble det dette året laget en «bibliofilutgave» av Garman & Worse, en kunstmappe i 160 nummererte eksemplarer med ti litografier av Kjell Pahr-Iversen og ti sider tekstutdrag med illustrasjoner. Kunsttrykkene ble stilt ut i museet.

1996

Utstillingen "Årets kalender" åpnet 28. januar 1996.

Høsten 1996 ble det holdt en liten utstilling av frimerker med grafiske motiver.

I desember 1996 ble det stilt ut julekort fra krigen, bl.a. «Jøssingkort» som var ulovlige (utlånt fra Lærdal, utgitt 1942, tegnet av Frank Wathne).

1995

Statsarkivets vandreutstilling om brevhoder, «I hodet på et brev», ble vist på museet i anledning ICOM-konferansen i juli 1995.

Høsten 1995 ble den nye utstillingen «En gammeldags bokside» vist. Utstillingen, som ble kalt en «mini spesialutstilling», var laget av venneforeningens leder, Ann Helen Tau, og hadde bøker og tresnitt som tema.

1994

Utstillingen "Årets kalender" ble holdt for første gang i museets permanente lokaler. Formålet med utstillingen var å få vist mangfoldet og kvaliteten på kalenderne som ble produsert i dette distriktet.