KRM
Utstilling

Trykkingens historie

Skrift og bilder gjennom historien

Utstillingene i første etasje på Norsk grafisk museum forteller om skriftens og trykkekunstens historie – om skriftspråkets betydning i samfunnet, og hvordan oppfinnelsen av trykkekunsten ble den første medierevolusjonen. Vi forteller om hvordan ny teknologi har endret trykkekunsten og vår mediehverdag. Dette endret seg også da det ble mulig å trykke bilder, først i en farge og så i nærmest uendelig mange farger – og ikke minst alle etikettene (iddisane) som grafisk industri i Stavanger trykte til hermetikkindustrien. Gjennom interaktive elementer inviterer vi publikum til å leke seg og sette spor. Du kan låne audioguide i billettskranken for å få historien «på øret», eller bruke din egen smarttelefon for videoer med tegnspråktolking.

Tema: Det skrevne ord
Historien om å uttrykke seg på en synlig måte starter lenge før vi fikk skriftspråk. Over hele verden har det gjennom årtusenene blitt utviklet en mengde skrifttegn, og ulike metoder og materialer til å skrive dem ned. Vi viser skriftkulturens utvikling og betydning for samfunnet helt frem til vår egen samtid, med nettbrett og andre mobile plattformer for det skrevne ord.

Foto: Anne Lise Norheim/MUSTTema: Det trykte ord
Den europeiske trykkekunsten utviklet seg fra midten av 1400-tallet med Johann Gutenbergs oppfinnelse av løse blytyper og typografi. Lær mer om betydningen disse oppfinnelsene har hatt i århundrene som fulgte, og om den teknologiske utviklingen av ulike trykketeknikker og -maskiner. Se hvordan trykkekunsten har spredt kunnskap, og slik vært medvirkende i utviklingen av demokrati og ytringsfrihet – et brennbart tema også i dagens samfunn. Se på skrift og typografi, og utforsk mangfoldet i trykksaker og visuelle uttrykk som ble utviklet og produsert med disse.

Foto: May Tove Nyrud/MUST


Tema: Fra papir til skjerm
Her tar vi for oss den teknologiske utviklingen hvor de løse blytypene forsvinner og fotosats og data overtar, og videre til at aviser og andre trykte medier blir skjermbaserte og på ulike mobile plattformer. Hvordan har dette påvirket samfunnet, demokratiet og ytringsfriheten gjennom historien? I «mediekorridoren» utfordrer vi besøkende til å reflektere over hva vår egen mediehverdag medfører for alle oss som lever i den.

Foto: Anne Lise Norheim/MUST


Tema: Det trykte bilde
Mennesker kommuniserte med bilder lenge før skriftspråk ble utviklet, og i kjølvannet av trykkekunstens oppfinnelse ble det utviklet nye teknikker for å trykke bilder både alene og sammen med tekst. I utstillingen inviterer vi til å lære om hvordan grafiske trykk, malerier og fotografier kunne bli produsert og reprodusert. Hvordan kunne for eksempel avisene trykke fotografier i uendelig mange grånyanser når man bare trykte med svart farge? Og hva i all verden var en klisjéanstalt?

Foto: Anne Lise Norheim/MUST
Foto: May Tove Nyrud/MUST


Tema: Litografiet i Stavanger
De to industrimuseene Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum deler en felles historie: med hermetikkindustrien i Stavanger vokste det frem et stort behov for trykksaker, og det var den litografiske metoden som la grunnlaget for den sterke grafiske industrien. Men visste du at det var den tyske dramatikeren Alois Senefelder som oppfant litografiet? I utstillingen kan du se en rekonstruksjon av hans egen litografiske stangpresse. Med utgangspunkt i lokale bedrifter får du vite mer om den litografiske teknikken, og om hvordan det var mulig å produsere fargestrålende trykk fra en grå stein. Fra dette utstillingsområdet kan besøkende gå direkte videre til hermetikkmuseet.

Foto: Anne Lise Norheim/MUSTTilskuddspartnere og bidragsytere

Utstillingene har fått støtte fra Kulturdepartementet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Fritt Ord.