KRM

Varemerkeregister

Registrerte varemerker fra perioden 1892- 1981

Registrering av varemerker var viktige for den norske hermetikkindustrien. Varemerkene ble gjort gjenkjennelige for kundene gjennom reklame, og ikke minst etikettene. Varemerkene varierte etter land og markeder, og produsentene forsøkte å treffe folk der de solgte sine produkter. I 1892 registrerte Chr. Bjelland & Co. det første figurmerket, en fisk med C.B. & Co. Etter dette ble det mange flere.

Denne listen over registrerte varemerker for fiskehermetikk i perioden 1892- 1981, er utarbeidet av John Gunnar Johnsen. I forbindelse med arbeidet med boken «Iddisane», som kommer i vår, har han sjekket flere kilder og satt sammen listen, som er på 114 sider!

Bjelland & Co. sitt figurmerke «C.B. &Co.» fra 1892. Den første varemerkeregistreringen i den norske hermetikkindustrien.
Registreringspapirer for varemerket «Crossed fish» fra India 1906.