KRM

Arkitektkonkurranse

Museet arrangerte i 2015 arkitektkonkurranse mellom tre arkitektkontorer, etter en innledende prekvalifisering med 57 søkere. Eder Biesel Arkitekter vant med skisseprosjektet «Møte i Gamle Stavanger» i konkurranse med Snøhetta og KAP Arkitekter AS.

I «Møte i Gamle Stavanger» legger Eder Biesel Arkitekter stor vekt på å skape en ny og spennende møteplass for både besøkende og beboere i Gamle Stavanger, der arkitektene har ønsket å skape et levende og aktivt museum på et autentisk sted.

Nytt Norsk grafisk museum samlokaliseres med Norsk hermetikkmuseum, med et helt nytt bygg i hagen til hermetikkmuseet. Utkastet til Eder Biesel viser en god innlevelse i tomtesituasjonen og den urbane konteksten det inngår i, med moderne arkitektur i samspill med et autentisk miljø.

Konkurransen ble arrangert i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Resultatet av konkurransen ble offentliggjort den 9. mars 2015. Juryens rapport kan leses i sin helhet her (pdf).