KRM

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB

3,45 mill. kr. til utstillinger og aktiviteter for barn og unge.

Museum Stavanger (MUST) søkte Sparebankstiftelsen DNB om støtte til aktivitetsutstillinger og formidlingsopplegg spesielt rettet mot barn og unge på nytt Norsk grafisk museum som nå skal samlokaliseres med Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Utstillingene i det nye museet skal planlegges og produseres i samarbeid med designere ved Atelier Brückner i Stuttgart som har bred erfaring fra liknende prosjekter ved museer rundt i verden.

- Dette er en gledens dag. Med den store gaven fra Sparebankstiftelsen DNB har vi nå kommet i mål med utstillingsbudsjettet i det nye flotte museet hvor byggeprosjektet allerede er godt i gang. Gaven gir oss mulighet til å utvikle engasjerende utstillinger og aktiviteter som vil levendegjøre vår rike industrihistorie for et bredt publikum. Vi vil blant annet lage aktivitetsutstillinger hvor barn og unge kan få prøve gamle håndverkstradisjoner, sier administrerende direktør i MUST Siri Aavitsland.

Engasjement og stolthet
Ifølge gavesjef Sissel Gregersen Karlsen er Sparebankstiftelsen DNB svært glad for å kunne bidra til utstillingene i det nye bygget for Norsk grafisk museum.

- Vi er spesielt opptatt av formidling til barn og unge og liker godt at aktivitetene skal baseres på håndverkstradisjoner, der barn både får prøve maskinene og se dem i drift. At frivillige i venneforeningen stiller opp på dugnad forteller oss at det er et engasjement og en stolthet rundt prosjektet som vi verdsetter i våre tildelinger, sier hun.

Bevare og formidle historie
Norsk grafisk museum har som formål å bevare og formidle historie om trykkekunst og grafisk industri i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, men med hovedvekt på Stavanger. Museet ble stiftet i 1991, og åpnet i 1993 utstillinger for publikum i en gammel hermetikklagerbygning i Sandvigå i Stavanger. Bygningen og området rundt ble senere omregulert til hotellutbygging, og i 2013 stengte museet for publikum og flyttet samlingene på magasin i påvente av nye lokaler. Museet arrangerte i 2015 arkitektkonkurranse, hvor Eder Biesel Arkitekter vant oppdraget.

Møte i Gamle Stavanger
I deres prosjekt «Møte i Gamle Stavanger» legger Eder Biesel Arkitekter stor vekt på å skape en ny og spennende møteplass for både besøkende og beboere i Gamle Stavanger, der arkitektene har ønsket å skape et levende og aktivt museum på et autentisk sted. Norsk grafisk museum, er det eneste museet i Norge med et helhetlig blikk på den grafiske industriens utvikling. Museet skal formidle ulike teknikker ved trykkekunsten og grafiske medier, samt se på teknologiens og medienes betydning i utvikling av samfunnet. De nye utstillingene skal ha et nasjonalt og internasjonalt tilsnitt, men være forankret i den lokale historien, håndverkstradisjonene, de lokale avisene, trykkeriene og forlagene og deres spesialiteter, og i lokale fagforeninger.