KRM

Hovedtrekk

Les mer om samlingenes hovedtrekk og størrelse.

Norsk grafisk museums samlinger består av foto, arkivmateriale, trykksaker, gjenstander, maskiner og verktøy som gjenspeiler trykkehistorie og grafisk industris historie i perioden 1850-1980. Våre samlinger kommer hovedsakelig fra Stavanger og omegn, men det er også innhentet materiale fra andre deler av landet.

Hovedvekten av samlingene er fra litografiske trykkerier, klisjeanstalter, blikktrykkerier, aviser, boktrykkerier, bokbinderier og aksidenstrykkerier, og mye av materialet er fra perioden ca. 1900 til 1960.

Samlingen består pr. 2016 av rundt 14 500 gjenstander, 340 fotografier, 1,5 hyllemeter historisk arkiv og 6 film/lyd-opptak. Av disse er 8 572 gjenstander, 240 fotografier og 3 film-/lydopptak registrert i museumsdatabasen Primus.

Foto: Anne Lise Norheim/MUST