KRM

Om samlingene

Kort informasjon om samlingenes viktigste temaer og objekter.

BOKTRYKK/ HØYTRYKK
Håndtrykkpresse i jern, Heidelberg «Vinge», Johannisberg hurtigpresse. Diverse utstyr til stereotypi.

Stereotypi. Foto: Belén Navazo Hourcade.

SETTING AV TEKST
Håndsetteri. Settekasser med et godt utvalg blyskrift, blindmateriell, streker/ornamenter, samt korrekturpresse. Maskinsetteri med linjestøpemaskin, Linotype og Ludlow settemaskiner og tilhørende utstyr.

Museet har et godt utvalg av skrifttyper for håndsetting, her demonstrert av frivillig Torstein Sæbø. Foto: Anne Lise Norheim


KLISJÉANSTALT
Utstyr tilknyttet reprofotografering og klisjéfremstilling og -montering, samt et utvalg klisjéer.

Klisjeanstalt-utstillingen i Norsk grafisk museums tidligere utstilling. Foto: Belén Navazo Hourcade.


LITOGRAFI
Litopresser med utstyr. Litografbord med tegneutstyr og verktøy. Litosteiner fra etikettproduksjon m.m. Samlinger av iddiser (etiketter). Reprokamera i tre.

Litosteiner i Norsk grafisk museums samlinger. Foto: Belén Navazo Hourcade.


OFFSET OG BLIKKTRYKK
Offsetmaskin med diverse tilbehør. Fliptop platebrenner. Offsetplater og produktprøver i blikktrykk.

Heidelberg GTO offsetmaskin i Norsk grafisk museums samlinger. Foto: Belén Navazo Hourcade.


DYPTRYKK
Dyptrykkmaskin med tilbehør og deler. Dyptrykksylinder med stativ.

Dyptrykksylinder. Foto: Edvard Rode.


BOKBINDING/ FERDIGGJØRING
Høvel, presser og innbindingsutstyr. Forgylling- og dekorverktøy. Utstyr og maskiner til hefting og ferdiggjøring.

Fileter til dekor av bokinnbinding. Foto: Edvard Rode.


FOTOSATS/ DATAPRODUKSJON
Komplett fotosetteri fra Norsk Data. Flere mindre fotosats-/dataanlegg.

TRYKKSAKER
Eksempler på trykksaker og teknikker (prøvetrykk), aviser, plakater, kalendere, brevhoder, ex libris, m.m. Antikvariske bøker, blant annet fra de eldste trykkeriene i Norge og Stavanger.

FOTOGRAFIER
En liten fotosamling, hovedsakelig fra Dreyers Reproduktionsanstalt og Stavanger Aftenblad.