KRM

Samlingshistorikk

Les mer om hvordan museet og samlingene ble til.

Norsk grafisk museum ble stiftet 29. august 1991. Innsamling og innkjøp av gjenstander hadde allerede før dette foregått i regi av Stavanger kommune og Stavanger grafiske fagforening, men hovedmengden av objekter ble samlet inn fra stiftelsen og frem til museet åpnet for publikum høsten 1993.

Grafisk industri i Stavanger vokste frem parallelt med hermetikkindustrien, og bare Oslo har hatt et større grafisk miljø i Norge. Det var den litografiske produksjonen av etiketter og emballasje til hermetikkindustrien som la grunnlaget for den sterke grafiske industrien i Stavanger. Allerede på 1950-tallet kom de første tankene om et grafisk museum i Stavanger, da grafisk bransje begynte å se forvarslene til en dramatisk endring av teknikker og trykkemetoder. På 1970-tallet merket man den teknologiske omveltningen for fullt – blysats og litosteiner ble erstattet med fotosats og data – og ønsket om å bevare håndverkene og teknikkene som forsvant blusset opp igjen samtidig som tilskuddsordningen for halvoffentlige museer hadde ansporet bevaring av bl.a. industriminner.

I 1979 tok daværende byantikvar Einar Hedén initiativ til å bevare P. Danielsens Boktrykkeri i Høleberggata 11. Dette ble kjøpt av Stavanger kommune i 1982. Samtidig hadde Jens Alfred Jørgensen i Stavanger grafiske fagforening engasjert seg for at gammelt trykkeriutstyr skulle tas vare på. Prosjektet lå i bero noen år til Norsk kulturråd i 1988 lagde en innstilling med liste over tekniske og industrielle kulturminner som de ønsket bevart. P. Danielsens Boktrykkeri kom med på denne listen, og dannet grunnlag for samlingene til Norsk grafisk museum, men hovedmengden av objekter ble samlet inn i regi av museet, fagforeningen og utallige frivillige frem til museet åpnet for publikum høsten 1993.