KRM

NO 90

Norsk hermetikkmuseum

Bli med inn i NO 90 (Arbeiderboligen/ Thilohuset/enkesetet). med interiør fra 1920 og 1960! Vi forteller om huset og de som bodde her i Gamle Stavanger. Besøket kan etter avtale baseres på aktiviteter, og elevene får være med å vaske klær, reie opp senger, riste filleryer, tørke støv og koste gårdsplassen. Alt til tonene av gamle stavanger-viser. Besøket er gratis for elever og lærerne som følger dem.

Klikk her for Ressurshefte for vg 1helse og oppvekst. Dette heftet kan også brukes av andre klassetrinn som en intro til besøket.

Se også: En gammel og skurrete, men interessant film om Gamle Stavanger (youtube)

Brosjyre Huset med mange navn; hentes her og her.

Tilbudet gis fra august 2022