KRM

NO 90

Norsk hermetikkmuseum

Bli med inn i NO 90 (Arbeiderboligen/ Thilohuset/enkesetet). med interiør fra 1920 og 1960! Vi forteller om huset og de som bodde her i Gamle Stavanger. Besøket kan etter avtale baseres på aktiviteter, og elevene får være med å vaske klær, reie opp senger, riste filleryer, tørke støv og koste gårdsplassen. Alt til tonene av gamle stavanger-viser. Besøket er gratis for elever og lærerne som følger dem.

Museum Stavanger eier syv historiske bygninger, og Øvre Strandgate 90 er en av disse. Alle bygningene er åpne for publikum og inneholder utstillinger som på ulikt vis forteller regionens historie. Huset, som ligger mellom Norsk hermetikkmuseum og det såkalte Sjømannshjemmet.

Det var smedmester Peder Pedersen Thilo som bygget huset i 1836. Han hadde kjøpt tomten av sin svigerfar for 40 spesidaler. Familien bestod av smeder og bodde i huset helt opp til 1900 – årene og de er representanter for Stavangers middelklasse på denne tiden. Den siste som bodde der var enken Anna Thilo. Derfor har også huset både blitt kalt «Thilohuset» og «Enkesetet». Øvre Strandgate 90 ble offisielt overdratt til Stavanger museum av Stavanger kommune i 1997 og åpnet for publikum i 2001 etter en omfattende restaurering der målet var å tilbakeføre eksteriøret i henhold til «antikvarisk verdi». Stavanger museum tok da et valg om å formidle huset med utgangspunkt i to viktige tidsperioder i hermetikkhistorien; 1920- årene og 1960- årene, og bygningen fikk navnet «Arbeiderboligen» i tråd med dette valget. I nabolaget er Øvre Strandgate 90 mest omtalt som Thilohuset.

Klikk her for Ressurshefte for vg 1helse og oppvekst. Dette heftet kan også brukes av andre klassetrinn som en intro til besøket.

Se også: En gammel og skurrete, men interessant film om Gamle Stavanger (youtube)

Brosjyre Huset med mange navn; hentes her og her.

Tilbudet gis fra august 2022