KRM

Barnearbeid

Norsk hermetikkmuseum


Prøv dere som fabrikkarbeidere!

I utstillingene som handler om hermetikkindustrien, får du høre historier om barn som jobbet på hermetikkfabrikker og du får et innblikk i deres arbeidsdag i en autentisk fabrikk. Hvordan var forholdene for barn for over hundre år siden da hermetikkindustrien blomstret? Elevene lærer om hvordan det var å jobbe på en hermetikkfabrikk rundt år 1900. Hva er egentlig hermetikk og hvorfor hermetikk har så lang holdbarhetsdato? Hvem jobbet på fabrikkene og hvilke arbeidsoppgaver hadde de?

BLI MED "PÅ LEGEN"
Elevene får kle seg ut som hermetikkarbeidere og gå på jobb i den gamle hermetikkfabrikken. De får lukte og smake sardiner og legge fisk i boks. Klarer vi å finne Elida? Hun har gjemt seg. Hvor kan hun være?

Undervisningstilbudet Barnearbeid er plassert slik opp mot overordnet del av Kunnskapsløftet:

Bærekraftig utvikling
Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres