KRM

Barnearbeid

Norsk hermetikkmuseum


Prøv dere som fabrikkarbeidere!


Tid: tirsdag-fredag kl. 09-14

Varighet: 90 minutter

Oppmøte: IDDIS Norsk Grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, Øvre Strandgate 88 /Andasmauet 15

Målgruppe: Barnehage og 1. -7. trinn.

Antall: 20 personer per gruppe

Innhold: Hvordan var forholdene for barn for over hundre år siden da hermetikkindustrien blomstret? Hvem jobbet på fabrikkene og hvilke arbeidsoppgaver hadde de? Elevene får kle seg ut som hermetikkarbeidere og gå på jobb i den gamle hermetikkfabrikken. De får lukte og smake sardiner og legge fisk i boks.

Klarer vi å finne Elida? Hun har gjemt seg. Hvor kan hun være? Hva er egentlig hermetikk og hvorfor hermetikk har så lang holdbarhetsdato?

Kunnskapsløftet:


Bærekraftig utvikling
Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres

Lenker (ressurser for lærere)

  • Artikkel om barnearbeid i "Stavangeren" kan du laste ned her.
  • Film om Betzy Kjeldsberg, Norges første kvinnelige fabrikkinspektør.
  • Ressurshefte om barnearbeid kan du laste ned her.