KRM

Helse og oppvekst VG 1

Helseråd og boforhold. Arbeidsmiljøloven. Industrisamfunnet. Barnearbeid

Vi ønsker Vg 1 Helse og oppvekst velkommen til et besøk i hermetikkfabrikken og inn i NO 90, (tidligere kalt Arbeiderboligen) i Gamle Stavanger.


Elevene som besøker oss får kle seg ut som hermetikkarbeidersker og hermetikkarbeidere, stemple inn på stemplingsuret som ekte arbeidere og være aktive deltakere under omvisning. De får spille rollespill og høre om hvordan det var å jobbe i gamle dager på en hermetikkfabrikk. Hva vet vi om disse husene som tidligere var en hermetikkfabrikk? Vi åpner noen bokser med hermetikk og snakker om hva som skulle til for å kunne produsere hermetikk i tidligere tider. Det trengtes nemlig mange hender i arbeid.


Hvem var det som jobbet i industrien? Hvordan var det å jobbe ti timer hver dag? Hvordan var arbeidsforholdene i fabrikkene? Jobbet det barn i fabrikkene? Hvordan forholdt man seg til Fabrikktilsynsloven (seinere Arbeidsmiljøloven). Hvilke yrker hadde de ansatte? Hva tjente de? Hvem var det som jobbet «på akkord»? Var det forskjell på menn og kvinners arbeidsoppgaver?


Hvordan bodde folk?