KRM

Helse og oppvekst VG 1

Helseråd og boforhold. Arbeidsmiljøloven. Industrisamfunnet. Barnearbeid

Velkommen til et besøk i hermetikkfabrikken og inn i NO 90, (tidligere kalt Arbeiderboligen) i Gamle Stavanger.


Tid: tirsdag-fredag kl. 09-14

Varighet: 1-2 timer

Oppmøte: Øvre Strandgate 88/ Andasmauet 15 i Gamle Stavanger

Målgruppe: Vg 1, Helse og oppvekst

Innhold: Elevene som besøker oss får kle seg ut som hermetikkarbeidersker og hermetikkarbeidere, stemple inn på stemplingsuret som ekte arbeidere og være aktive deltakere under omvisning. De får spille rollespill og høre om hvordan det var å jobbe i gamle dager på en hermetikkfabrikk. Hvem var det som jobbet i industrien? Hvordan var det å jobbe ti timer hver dag? Hvordan var arbeidsforholdene i fabrikkene? Jobbet det barn i fabrikkene? Hvordan forholdt man seg til Fabrikktilsynsloven (seinere Arbeidsmiljøloven). Hvilke yrker hadde de ansatte? Hva tjente de? Hvem var det som jobbet «på akkord»? Var det forskjell på menn og kvinners arbeidsoppgaver?
Hvordan bodde folk?

Lenker:
Ressurshefte til programfag: Helse og oppvekst vg 1

Les folkehelsens historie 1814- 2014 på Folkehelseinstituttets nettsider

Se film om Betzy Kjelsberg, Norges første kvinnelige fabrikkinspektør her: https://www.nrk.no/skole/?page...

Henrikka Høegh Schmidt: Veiledningsbok for Tjenestepiker og unge Husmødre (nb.no)

FAFO- rapporten (Hagen og Hippe. 1992) "Alle vet jo at.." Rapport om sykelønn og sykefravær. https://www.fafo.no/images/pub...

To minutter om koppevaksine