KRM

Møte med minner

Arbeiderboligen/Thilohuset

MØTE MED MINNER

Mennesker med demens beskriver en opplevelse av gradvis å bli fremmede for, eller miste seg selv. De taper kognitiv kapasitet, orienteringsevne for tid og gradvis sin livshistoriske hukommelse. Slik mister de erindringen om hvem de har vært, og dermed også hvem de er. Tilgang til livshistoriske minner kan støtte demensrammedes opplevelse av å være seg selv.[1]

Det kan like gjerne være en knirk i gulvet, et velkjent servise eller en gammel høvel som bringer samtalen i gang. Møte med minner springer ut av prosjektet Meet Me på Museum of Modern Art i New York, og har spredt seg til museer i blant annet Sverige og Norge. Gjennom tilrettelagte besøk på museer er målet å skape meningsfulle opplevelser, glede, økt selvfølelse, mestring og sosial interaksjon mellom deltakerne.

Nærminnet er ofte det som først blir svekket hos mennesker med demens. Når de besøkende kommer til Arbeiderboligen/Thilohuset, inviterer vi til sanseopplevelser og dialog i kjente interiører. I de tidstypiske stuene ønsker vi å aktivere minner og erfaringer hos deltakerne. Det autentiske miljøet med klær, møbler og foto, lukten av nykvernet kaffe og tonene av musikk danner utgangspunktet for gode samtaler om hvordan samfunnet var før. Vi forteller om huset og gjenstandene og tar del i de besøkenes kunnskaper og historier.

[1] Sitat fra Møte med minner. Håndbok. Norsk teknisk museum 2011