KRM

Brislingfiske, og scener fra en av Bjellands hermetikkfabrikker

Norwegian Sardine And Anchovy Industry