KRM

PROPAGANDA

Propagandaplakatene til Nasjonal Samling 1933-1945

Norsk grafisk museum på IDDIS åpner ny utstilling. I denne forbindelsen har vi også et nytt undervisningsopplegg. Opplegget er GRATIS.

Propagandaplakatene til Nasjonal Samling 1933-1945

Utstillingen er produsert av og innlånt fra Justismuseet.

Om utstillingen:

Utstillingen PROPAGANDA synliggjør virkemidlene som ble brukt i propagandaen til Nasjonal Samling. De samme virkemidlene brukes i vår tids propaganda. Fremdeles spilles det på følelser, og vi lokkes til å ignorere fakta.

Plakatene viser utviklingen fra valgplakatene i mellomkrigstiden til krigens propaganda, fra seierssikre bilder befolket av unge og idealiserte mennesker, til de på tampen av krigen viser en karikert Ola Nordmann med nisseluen trukket godt nedover ørene.

I utstillingen blir man også kjent med illustratøren Harald Damsleth (1906–71), som ledet arbeidet med visuell propaganda under krigen. Vi finner hans velutviklede formspråk i en rekke av plakatene i utstillingen.


Om undervisningsopplegget:

Opplegger varer i ca. 1,5 time. Elevene får først en introduksjon og omvisning av utstillingen Propaganda. Deretter går vi i møterommet og de blir delt i grupper på 5-6 elever. De får da utdelt utstyr og maler til å lage en propagandaplakat sammen på hver gruppe.

Deretter skal gruppene presentere for resten av klassen hva de har laget og hvilke virkemidler de har brukt. Til slutt oppsummerer vi.