KRM

Prosjektbeskrivelse og reguleringsplan

I prosjektbeskrivelsen for nytt grafisk museum har vi samlet opplysninger om suksesskriterier for prosjektet, publikumsundersøkelse, gevinster ved samlokalisering, utforming av anlegget, kostnader og finansiering, oppfølging og framdrift.

Sammen med Eder Biesel Arkitekter har MUST jobbet med reguleringsplan for det skisserte nybygget i tilknytning til Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Reguleringssaken ble enstemmig vedtatt i Stavanger Bystyre 24. oktober 2016.