KRM

Ressurshefte Fabrikkarbeidere

Ressursheftet Fabrikkarbeidere kan brukes til for- og etterarbeid av klassene som deltar i undervisningstilbudet på Norsk hermetikkmuseum. Hvis spørsmål: ta gjerne kontakt via formidling.iddis@museumstavanger.no. Trykk her for hente ressursheftet