KRM

Teknologi

og industrifag VG 1

Bli med på en omvisning på IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum for lære om ulike , helt mekaniske maskiner.

Omvisningen retter seg etter deler av følgende kjerneelementer læreplanen TIP01-03:

-Teknologi: om teknologiske innretningen, tegninger og verktøy

-Produksjon og dokumentasjon: Om design, produksjon av varer og tjenester, drift og vedlikehold

-Samhandling: å kunne kommunisere faglige forklaringer og begrunnelser i tillegg til valg og løsninger på ulike nivå. Å kommunisere og samhandle med mennesker med ulik bakgrunn og kultur på skolen i arbeidslivet og i det øvrige arbeidslivet.

-Helse, miljø og sikkerhet: handler om å kunne se sammenhenger mellom kvalitet og sikkerhet, ressursforvaltning, omdømme og bransjens påvirkning på det ytre miljøet.


Tverrfaglige emner: Bærekraftig utvikling handler om å gi elevene teknologiske kompetanse og kunnskap om sammenhengen ,mellom teknologi og de sosiale , økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling.

Tilbudet oppfyller kompetansemål etter produksjon og tjenester, konstruksjons - og styringsteknikk og produktivitet og kvalitetsstyring


Når skolene kommer til oss kan vi tilby to muligheter

1. Maskinsafari i hermetikkfabrikken. Fokus her vil være på mekanisering i hermetikkindustrien. Vi setter igang tredemaskin, to falsemaskin, vaksemaskin og pakkemaskin.

2. Falsemaskinsafari. Fokus vil være på utviklingen av falsemaskiner i Stavanger. Museet har utstilt en rekke falsemaskiner utstilt. Elevene får lære om utvikling og prinsipper rundt falsemaskinene.