KRM

Offset – Heidelberg GTO

Offset er den mest brukte trykkemetoden i dag, slik boktrykk (høytrykk) var det helt opp til 1980-tallet. Offsettrykk er en videreutvikling av litografiet hvor det brukes aluminiumsplater i stedet for kalkstein. Både litografi og offset er såkalt plantrykk: både trykkende og ikke-trykkende elementer ligger på samme plan. I begge metodene bygger fukter man den delen av trykkflaten som ikke skal påføres den fete trykkfargen.

I litografiet ble fargen trykt rett fra steinen til papiret (direkte trykk). I offset blir trykkfargen først overført fra trykkplaten til en gummiduk, og så til papiret (indirekte trykk). Navnet offset kommer fra det engelske uttrykket «to set off», som betyr å overføre.

Videoen under viser trykking på en Heidelberg GTO offsetmaskin som tilsvarer den i utstillingen vår:

Offset – Heidelberg GTO