KRM

I Strasbourg

Gutenberg- serien

Fra 1434 finner vi Gutenberg i Strasbourg, en by med et yrende handelsliv, og som på denne tiden var tre ganger så stor som Mainz. Han bosatte seg et stykke på utsiden av bymurene, på bredden av elven Ill. Her lå alt til rette for å arbeide alene og uten nysgjerrige blikk med sine oppfinnelser. Entreprenøren Gutenberg finner vi allerede i 1438, hvor han sammen med Hans Riffe, Andreas Dritzehn og Andreas Heilmann starter produksjonen og salg av såkalte pilgrims-speil, en liten, men inntektsbringende nisje av suvenirer rettet mot de tusenvis av pilgrimer som besøkte Achen. De fire mennene tegnet en formell kontrakt, som de allerede året etter utvider til også å omfatte et nytt prosjekt. Dette neste prosjektet var mer omfattende og krevde større investeringer fra alle parter. I kildene er dette prosjektet beskrevet som «afentur und kunst», Gutenberg forsto prosesser som de andre ville lære. Men skulle de produsere noe? Hadde Gutenberg allerede, 11 år før det første kjente trykket, ideen om trykkpressen og løse typer? Hva han produserte vet vi ikke sikkert, men de skriftlige kildene forteller oss at han fra 1440-tallet var ansett som en økonomisk trygg.

Etter 1444 vet vi lite om Johannes Gutenberg. Men vi vet at kontrakten de tre mennene i Strasbourg hadde utløpt, og med det var det ingen ting som holdt han igjen i byen. I 1447 dør hans bror i Mainz, og året etter finner vi igjen Johannes i hjembyen sin. I oktober 1448 låner han en stor sum av sin slektning Arnold Gelthus, og halvannet år senere går han inn i en økonomisk avtale med den rike Johannes Fust. Hva han trengte alle disse pengene til er ikke dokumentert. Men kanskje han holdt på å etablere et trykkeverksted? Ingen kilder er bevart fra denne perioden, og det at Gutenberg ikke brukte noe eget merke for ting han produserte vanskeliggjør det hele. Men det er allment antatt at senest i 1448 var den første trykkpressen i bruk. Hvor i Mainz verkstedet lå er usikkert; men det kan ha vært i Gutenbergs barndomshjem: Hof zum Gutenberg. 

bygningen_i_mainz.jpg#asset:6245Bygningen på bildet er huset i Mainz hvor Johan Gutenberg trolig startet sin trykkerivirksomhet. Bildet er lånt fra www.mainzer-brauereien.de

Bilde øverst: Gutenberg vurderer det første prøvetrykket med løse typer. Gravering fra 1858. (ST-G.02958)

I Strasbourg