KRM

Johannes Gutenberg og boktrykket

Boktrykk
Trykkekunsten ble først oppfunnet i Kina med hele boksider eller skrifttegn skåret ut i tre. Frem til Johan Gutenberg oppfant løse typer støpt i metall, ble bøker i Europa kopiert med håndskrift. Det var tidkrevende og kostbart, og det ble lagd få eksemplarer.

Håndpressen museet har ligner i prinsippet på trykkpresser som var i bruk på Gutenbergs tid. Denne trykkemetoden heter høytrykk – ofte kalt boktrykk. Det kan sammenlignes med et stempel. Høytrykk eller boktrykk var den viktigste trykkemetoden frem til 1980-tallet, og helt til 1950-tallet ville Gutenberg ha kjent seg igjen i et trykkeri. 

Johannes Gutenberg
Johannes Gutenberg ble født i Mainz en gang mellom 1394 og 1404. Ved Gutenberg-jubileer brukes 1400 som offisielt fødselsår. Gutenberg arbeidet med utvikling av trykkpresse, former og blysats fra 1438 og utover. Trykking på papir med tresnitt var kjent i Europa fra slutten av 1300-tallet.

Gutenbergs oppfinnelse markerte et stort teknologisk sprang. Hans utgangspunkt var at enhver tekst måtte kunne deles opp i sine enkelte elementer – i bokstaver, tall og setningstegn.

I 1448 opprettet Gutenberg eget trykkeriverksted i Mainz, og dette verkstedet utga i 1454 hans mest betydningsfulle verk, Gutenberg-bibelen. Verket ble trykt mellom 1452 og 1455 i 180 eksemplarer. Trykkingen foregikk på seks trykkpresser og tidvis var opptil 20 personer involvert i trykkingen.

02_ST-G.01537.jpg#asset:6367

Skulptur av Johannes Gutenberg laget av kunstneren Gøril Førsund til åpningen av Norsk grafisk museum i 1993

Johannes Gutenberg og boktrykket