KRM

M for masseproduksjon!

Masseproduksjon av norske sardiner var en forutsetning for den norske hermetikkindustrien. Tidlig på 1900- tallet løste det mekaniske miljøet i Stavanger flere flaskehalser i hermetikkproduksjonen, slik at norske sardiner kunne produseres billig i store kvanta.

9. mars 1907 skrev Stavanger Aftenblad: «Dette omskabelsens afsnit i vor hermetikindustris historie- fra loddebolten til falsemaskinen og helpresningsmaskinen gjennem de mangfoldige indretninger for aabning- vil alltid stå som et enestående exempel på de resultater, som kan oppnåes, når forretningsdyktighed og opfinderkløgt koncentreres på et specielt område.»

Bare 8 år før dette sitatet ble alle sardinboksene laget med saks og loddebolt, med deler som ble klippet ut av blikkplater med blikksaks. Mellom 1900 og 1910 ble hermetikkeksporten 8-doblet, verdien på hermetikkeksporten ble 7-doblet, samtidig som arbeidsinnsatsen ble 2,5- doblet. Flere oppfinnelser, som Reinerts falsemaskin, Søren Opsals Stanser og Hilmar Vardens stanser, la grunnlaget for hermetikkbyen Stavanger og en spesialisert mekanisk industri, som ble verdensledende på maskiner og utstyr til hele verdens hermetikkindustri.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

M for masseproduksjon!