KRM

Boktrykker Moe og avisen Stavangeren

Boktrykker Arnt Moe var født i Oslo, men kom til Stavanger i 1846 som leder av L. C. Kiellands trykkeri. I 1851 dro Moe til Flekkefjord, hvor han opprettet Agdesidens Budstikke. Driften gikk ikke, og tidlig i 1852 fraktet han trykkeri og personale til Stavanger.

Her grunnla Moe avisen Stavangeren, som kom ut første gang 3. april 1852. Avisen hadde som mål å forfekte meninger som var mer framherskende i Stavanger enn de konservative synspunktene som ble ført til torgs i konkurrenten Stavanger Amtstidende.

Stavangeren kom ut to ganger i uken, og var Amtstidende overlegen med hensyn til nyheter og reportasje. Det var hard konkurranse mellom de to avisene, også med hensyn til pris.

StavangerenStavangeren, 31. juli 1856 (ST-G.02360) Norsk grafisk museum.

Boktrykker Moe og avisen Stavangeren