KRM

L for lydguiding!

Er du av den typen som liker å lytte til noen fortelle om hva du kan se i utstillingene? I de nye og fornyede utstillingene blir det også tilgjengelig en lydguide, foreløpig på norsk og engelsk. I billettskranken låner du en håndholdt audioguide (se bildet), som du kan lytte direkte på eller plugge inn ditt eget headset.


I utstillingen om hermetikkhistorie taster du inn tallet for stasjonen du vil lytte på, mens i utstillingen om trykkekunstens historie leser du av et signal på stasjonen som setter i gang lydsporet.

Se etter disse symbolene i utstillingen:Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no


L for lydguiding!