KRM

K for Kielland!

Kielland er jo en velkjent slekt i Stavanger, men det kanskje ikke alle vet, er at navnet kan knyttes til både hermetikkindustrien og grafisk industri i Stavanger.

Det var nemlig Lauritz Christian Kielland (1808–1861) som startet Stavangers første trykkeri. Han var sønn av Jan Kielland, et av Gabriel Schanche Kiellands søskenbarn. Lauritz Christian Kielland fikk kongelig bevilling til å starte boktrykkeri i Stavanger. I 1833 åpnet han L.C. Kiellands trykkeri i hans mors hus i Urgata 2-4. I 1848 ble det flyttet til Bergene, i området der Lendelunden ligger i dag.

I 1850 giftet han seg med sin andre kone, Mette Johanna Colbjørnsen Bull Munch (1821–1908). Etter hans død i 1861 overtok hun trykkeriet, og står i folketellingen 1865 oppført som «bogtrykkerieierinde». Her kommer vi til Kielland-familiens forbindelse til hermetikkindustrien i Stavanger. I hermetikkmuseeets samling finnes nemlig et interessant skjøte. Det forteller at i 1873 solgte enkefru Hanna Kielland en del av tomten Bergene til Henrik Finne. Han var en av de fire som tok initiativ til den første hermetikkfabrikken i byen: Stavanger Preserving, som ble bygd på denne tomten.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no
Kilder:

Henrik Finne – Norsk biografisk leksikon (snl.no)

Boktrykker Lauritz Christian KIELLAND f. 3 Nov 1808 Stavanger, Rogaland, Norway d. 7 Jan 1861 Stavanger, Rogaland, Norway: Slekten Kielland

K for Kielland!