KRM

Hvem var Gutenberg?

Gutenberg-serien

I anledning 550 års dagen siden Gutenberg døde, ønsker vi å lage en serie med innlegg om «trykkekunstens far». Disse kan du lese gjennom året både på Facebook og på vår blogg.

Johannes Gutenberg, eller Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg som han fulle navn var, finnes det svært lite kilder om, men myter finnes det derimot mange av! I anledning 600 års jubileet for han fødsel, ble det i år 2000 utgitt en bok: «Gutenberg: Man of the Millenium», hvor Dr. Sabina Wagner ved The Gutenberg Museum, Mainz, ser på kildene etter Gutenberg og både bekrefter og avkrefter myter rundt denne mannen.

DEL 1TIDLIGE ÅR 
Gutenberg ble trolig født rundt århundreskiftet mellom 13- og 1400, men blir først nevnt i offentlige dokumenter i 1420 under kallenavnet «Henchel». Her blir han presentert som «myndig», altså over 14 år. Han var sønn av patrisieren Friele Gensfleisch og Else Wirich, og tilbrakte i alle fall store deler av sin barndom i huset Gutenberg i byen Mainz. Hva slags skolegang eller utdanning han fikk er ikke dokumentert, men som sønn av en patrisier kan vi anta at han fikk grunnleggende opplæring i lesing, skriving og aritmetikk, og kanskje at han studerte.

En av mytene omkring Gutenberg er at både han og hans far var gullsmeder. I følge Wagner er dette svært lite sannsynlig. Alle gullsmeder var på denne tiden organisert i laug, en ordning patrisierne generelt, og Friele Gensfleisch spesielt, var svært negative til. Det finnes ingen Gensfleisch i gullsmedlaugets protokoller. Sosiale regler ville ikke tillatt at en sønn av en patrisier fikk gå i lære i et håndverksfag, og ingen gullsmed ville nok heller hatt en patrisier i lære. De sosiale skillene var vanskelig å bryte. I tillegg vet vi at Gutenberg lønnet gullsmeder til diverse graveringsarbeid og lignende, en utgift han trolig gjerne ville spart hvis han kunne utført arbeidet selv.

Så hvem var Johannes Gutenberg? 

ST-G.00193.jpg#asset:6252

Applikasjon med gjengivelse av Gutenberg-familiens (Gensfleisch) våpenskjold. Laget av Inger-Tove Beckstrøm (nr. ST-G.00193 i Norsk grafisk museums samling)


Bilde over: Kobberstikk av Johann Gutenberg fra 1586 (falt i det fri) 

Hvem var Gutenberg?