KRM

Y for ytringsfrihet!

Gutenbergs innovasjoner i trykkekunsten førte til en enorm økning i trykksaker som kunne produseres og spres i befolkningen. Det brakte også med seg frykt for publisering av ideer og meninger som kunne skade staten og kirken, som derfor innførte sensur og kontroll med utgivelsene.

I Norge ble full trykkefrihet innført allerede i 1770. Det ble riktignok innført delvis sensur etter et par år, men med Grunnloven av 1814 ble trykkefrihet lovfestet i paragraf 100.

Friheten til å publisere påvirker også samfunnet og menneskene i samfunnet – mer tilgang til informasjon kan øke både leseferdighet og kunnskap i befolkningen. Og motsatt kan friheten brukes til å misinformere eller desinformere, med ulike agendaer som kan være både politiske og økonomiske. Og på internett spres både informasjon og desinformasjon lettere og fortere enn med trykte medier, og dette påvirker både ytringsfriheten og demokratiet vårt.

I undervisningsopplegget YTRE som tilbys fra februar 2022, vil elever i 7.–10. klasse og Vg1–Vg3 i videregående skole få brynt seg på nettopp slike problemstillinger.

Logoen til YTRE. Illustrert av Live Lode

Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

Y for ytringsfrihet!