KRM

AEPM-konferansen

5.-7. mai 2022

Association of European Printing Museums (AEPM) er et faglig nettverk for museer og andre som jobber med formidling og videreføring av trykkemetoder og papirmaking. I år var AEPMs årlige konferanse og generalforsamling lagt til Atelier-Museé de l’Imprimerie (AMI) i Malesherbes, litt sør for Paris. Byen kalles gjerne for «bøkenes by», fordi store forlag har hatt boktrykkerier her, og er fortsatt den største sysselsetteren i byen.

Atelier-Museé de l’Imprimerie
Vi fikk i løpet av oppholdet god tid til å utforske museet AMI. Det åpnet høsten 2018 i en tidligere papirfabrikk, og med sine 5000 kvadratmeter med utstillinger, verksteder og eventfasiliteter er det vel verd et besøk.

Utstillingen omfatter alle mulige trykkemetoder, typografi og design – alt utført med fransk stilsans. De har også stilt ut en enorm samling av trykkpresser på en måte som grenser mot det vi i museumsverdenen kaller «visible storage» – å tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingen, med et minimum av utstillingstekst. I tillegg har AMI papirverksted og setteri hvor de har demonstrasjoner og aktiviteter, og i det tilknyttede Atelier-école Artegraf har de kurs og praksisplasser i ulike trykkteknikker. I alle disse fikk konferansedeltakerne delta i ulike aktiviteter i løpet av de to konferansedagene.

AMI har også et areal for skiftende utstillinger, som for tiden viser en utstilling om LP-cover. Her var mange klassikere utstilt!

Why do we make printing museums?
Leder Stefan Soltek ønsket velkommen til årets konferanse hvor temaet var «Why do we make printing museums?» Direktør for AMI, Jean-Marc Providence, talte om hvordan man i utformingen av AMI har prøvd å veve teknisk historie og design- og kommunikasjonshistorie sammen med trykkerihistorie og bokhistorie.

Tidligere styreleder i AEPM, Alan Marshall, viste utviklingen i etableringen av grafiske museer. Det har blitt stadig mer fokus på ephemera eller aksidenstrykk, noe IDDIS er et godt eksempel på, mens «nye» trykketeknikker er nesten fraværende. Fakta til ettertanke når vi skal fornye våre utstillinger.

IDDIS’ faglig ansvarlig for grafisk museum fortalte om vurderinger og valg i de nye utstillingene, blant annet hvordan kombinere to ulike museer. Litografiet og iddisene som felles møtepunkt ble vektlagt, men også ytringsfrihet, videreføring av immateriell kulturarv, og engasjering av publikum gjennom praktiske aktiviteter.

Grafisk design-historiker og utstillingskurator Michel Wlassikoff reflekterte rundt grafisk design gjennom tidene, og hvordan det har blitt brukt i ulike institusjoner og ulike utstillinger. Olivier Deloignon, redaktør for publikasjonsserien Imprimerie Nationale, snakket om hvordan ulike publikasjoner forteller en historie om trykkekunst og -metoder.

En av de som inspirerte oss og ble en ny kontakt for fremtidig samarbeid, var direktør ved Klingspor Museum, Dr. Dorothee Ader. Hun reflekterte over hvordan museet kan være et sosialt sted, og lytte til sitt publikum i stedet for bare å fortelle. Blant annet har de åpnet museet for kvinner fra andre land. Hun viste hvordan de tar i bruk historiske produksjonsmåter for å gi dem en stemme, gi dem ytringsfrihet i tema som opptar dem, og involvere dem i praksisen ved museet. Vi fikk også gode tips om hennes kontakter for materiell vi trenger til å utvikle våre egne publikumsaktiviteter.

De fleste av disse innleggene kan leses på AEPMs nettside.

En annen god kontakt vi knyttet var Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner som produserer en årlig museumsavis i avisen Fjeld-Ljoms gamle lokaler på Røros. Venneforeningen driver opplæring på blysetting, ombrekking og trykking i flattrykkpresse, og vi har en drøm om å sende vår museumstekniker på opplæring der.

Peace paper project
Papirmaker og kunstner Drew Matott med base i Hamburg holdt workshop der han fortalte om Peace Paper Project – et prosjekt som kombinerer papirmaking, traumeterapi og kunstaktivisme. Vi fikk lage papir av brukte munnbind og ødelagte klær, som vi «trykte» et motiv på og fikk hente dagen etter. Vi har gjort avtale om erfaringsutveksling og deling av informasjon om papirmaking med Drew. Særling interessant er hans mobile papirverksted som også kan brukes som pop-up verksted.

Som vanlig på slike konferanser gav de uformelle samtalene og diskusjonene i pausene vel så mye inspirasjon til videre arbeid og samarbeid, som de større konferanseinnleggene. Vi knyttet blant annet god kontakt til våre svenske søstermuseer, som er organisert i samarbeidsrådet Gramus, og som vi ønsker mer samarbeid med i fremtiden. Blant andre ble vi kjent med Arina Stoenescu på Officina Typographica på Skansen i Stockholm. Deres arbeid med publikumsinvolvering er en kilde til inspirasjon. Pedagog Ingrid fikk også god kontakt med Museum Meppel Druckeriemuseum, hvor vi har gjort avtale om erfaringsutveksling når det det gjelder publikumsverksted.

Chateau de Fontainbleu
Konferansen ble avsluttet med et besøk i biblioteket i Chateau de Fontainbleu, hvor vi hentet inspirasjon til IDDIS sin neste skiftende utstilling som har arbeidstittelen «BOK!». Det var særlig inspirerende å se en konservators formidling av verdifulle bøker. Her fikk pedagogen mange ideer!

Og alle var vi enige om at det hadde vært en fin tur!

Fra venstre: Ingrid L. M. Tjemsland, Lene Amalie Aadahl, Petter Larikka og May Tove Nyrud.

AEPM-konferansen