KRM

"Norske National Dragter"

Noen av de første litografiske trykk i Norge

På begynnelsen av 1800-tallet var det en gryende interesse for vår nasjonale egenart. Dette ga seg utslag på mange områder, blant annet innen billedkunsten med nasjonale motiver. Et yndet emne var norske bønder i sine fargerike «nasjonaldrakter», som deres særegne kledning ble kalt.

Et eksempel på dette er litografiske trykk fra det første litografiske officine i Bergen, etablert i 1827 av Georg Carl Christian Wedel Prahl (1798-1883). Han var en av nasjonalromantikerne og var levende opptatt av det norske. I årene 1830 til 1832 utga han «En Samling af Norges mest eiendommelige Bondedragter, illumineret».

NF.2012-0047G.jpg#asset:6324© Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.

Det var ikke gjort i en håndvending å utgi et subskripsjonsverk som «Norske National Dragter«. Først skulle man finne frem til de «mest eiendommelige» draktene, så skulle tegnere sendes rundt for å forevige disse i skisseform, og det på en tid da rutegående befordringsmidler ikke eksisterte. Hvert blad av de 36 i serien skulle illumineres, fargelegges med hånd. Dette krevde nøyaktighet, håndlag, tålmodighet og smak av utøveren, og i tillegg gode redskaper og godt lys i atelieret.

De første litografiske anstaltene opererte i sine første år på en tid da Daguerre fortsatt strevde med oppfinnelsen av fotografiet. På denne bakgrunn forstår vi bedre den interessen portretter, landskap og bybilder, nasjonaldrakter, atlas og andre trykksaker skapte i sin samtid.

"Norske National Dragter"