KRM

B42

Gutenberg- serien

Den eneste store boken vi med sikkerhet kan si at Johannes Gutenberg trykte var hans 42-linjers bibel: B42, som i ettertiden blir ansett for å være en av verdens vakreste bøker.

Basert på et juridisk dokument fra 1455[1], kan vi lese hvordan Johannes Fust, etter at Gutenberg i 1449/50 endelig kunne vise verdien av sin oppfinnelse, videre investerte enorme summer i prosjektet. Et par år etter blir Fust også Gutenbergs forretningspartner, og de gikk løs på det største prosjektet hittil: Bibelen.

Deres utgave var ment å være en konkurrent til den håndskrevne versjonen i utseende, men skulle inneholde mindre feil og et mer ensartet skript.  Nye typer måtte utformes og produseres (290 totalt), nye trykkpresser måtte bygges, verksted for illuminering, medarbeidere måtte ansettes og læres opp, i det hele- en enorm investering i form av både arbeid og penger.

Den faktiske trykkingen startet trolig i slutten av 1451 eller i begynnelsen av 1452, men innen den tid hadde Fust og Gutenberg allerede reklamert for deres oppfinnelse og startet salget av Bibelen gjennom abonnement. 

Gutenberg-bibelen besto av 1286 sider, og ble delt inn i to bind. Teksten ble fordelt på to kolonner per side, med 42 linjer i hver kolonne[2]- derav navnet B42. Man er ikke helt sikre på antallet bibler Gutenberg fikk trykt, men det er antatt at det handler om mellom 158-180 kopier.  Flesteparten ble trykket på papir, men en mindre del ble trykt på kalveskinnspergament. Selve innbindingen og illumineringen var det opp til den som bestilte boken å påkoste, derfor finnes det store variasjoner blant biblene. The British Library eier faktisk to ulike utgaver, og på deres nettsider kan han sammenligne de to: https://www.bl.uk/treasures/gutenberg/homepage.html

I dag antas det at det eksisterer 49 bibler igjen:

Gutenberg_Locator_Map.png#asset:6257[1] Helmaspergersches Notariatsinstrument

[2] Sidene 1-9 og 257-263 har faktisk bare 40 linjer. Dette viser ikke bare at Gutenberg justerte settingen også underveis, men også at han trolig brukte to trykkemaskiner som begynte på ulike steder i den store produksjonen. 

Bilde øverst: Lennox bibel på New York Public Library, USA. Foto: NYC Wanderer (Kevin Eng)

B42