KRM

Blikktrykk

Offset er en videreutvikling av litografi/plantrykk, med plater av metall i stedet for litosteiner. Offset var en raskere og enklere trykkmetode, og muliggjorde også blikktrykk

Ved offset blir trykkplaten blir påført farge som overføres til en gummiduk, og som så blir satt av på papiret. Teknikken gir god trykkvalitet og fargegjengivelse, og er den mest brukte trykkmetoden i dag.

17_offset_Harry_Wad_2007.JPG#asset:6304Prinsippet for offset-trykk. Illustrasjon: Harry Wad (c) 2007. Hentet fra Wikimedia Commons.


Stavanger Blikktrykkeri ble etablert i 1896 med egen trykkeriavdeling for spesialfabrikasjon av esker og bokser til hermetikk. Blikktrykkeriet produserte opptil 200 000 esker pr. dag. Det ble også produsert esker og bokser for tobakk, kjeks, kaker, olje og andre produkter. Dessuten  reklameskilt, leker og esker og bokser til kjemiske produkter. Chr. Bjelland Papir- og Blikktrykkeri ble opprettet i 1911.

Offset-metoden gjorde det mulig å trykke på metall
Den første litografiske offset-trykkpresse ble laget i England ca. 1875 og var laget for trykk på metall. Offsetsylinderen var dekket av spesielt behandlet kartong som overførte trykkbildet fra den litografiske steinen til overflaten av metallet. Omkring fem år senere ble kartongen skiftet ut med gummi, som fremdeles er det mest brukte materialet.

ST-G.03122.jpg#asset:6305Hermetikkboks i blikktrykk fra Norsk grafisk museums samling (ST-G.03122). «Skinnfrie grillpølser» fra Jens J. Andersen pølsefabrikk og salteri. Foto: Norsk grafisk museum.

Blikktrykk