KRM

O for oppfinnsomhet!

Den norske hermetikkindustrien var preget av mange mennesker med gode løsninger på industriens mange utfordringer. Grunnlaget for masseproduksjon av norske sardiner ble lagt av oppfinnsomhet.

Søren Opsal og Hilmar Varden laget stanser som gjorde at sardinesker kunne lages med en operasjon i en stansemaskin. Dette gjorde at en stansemaskin kunne lage 20 000 esker på en dag. En lodder kunne lage rundt 600 esker på en dag.

Søren Opsal og Henrik Jørgen Reinert laget de første falsemaskinene, som gjorde festingen av lokket på esken enklere og bedre enn ved håndlodding.

Hans Bergraf laget et tredebord med faste former som gjorde at kvinner kunne tre fisken på teiner 4 ganger raskere enn tidligere.

Hodekappemaskiner og andre maskiner bedret andre deler av prosessen.

I fjordene ble det tatt i bruk spesiallagde snurpenøter som gjorde brislingfisket mer effektivt. Rundt første verdenskrig ble det forøkt å bruke lys i brislingfisket i Gandsfjorden.

Da hermetikkindustrien vokste frem, var det en industri med enkle maskiner og mye håndarbeid. På få år ble de aller fleste produksjonsprosessene forbedret av kloke hoder som løste de fleste utfordringene den nye industrien hadde. Den dag i dag er mange av disse oppfinnelsene viktige i verdens sardinindustri.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

O for oppfinnsomhet!