KRM

G for Gutenberg!

Tyske Johann Gutenberg er personen vi ofte regner som «oppfinneren av trykkekunsten». Han tilhørte en velansett slekt i Mainz, og ble en innovatør som videreutviklet og satte sammen flere eksisterende teknikker. Han utviklet en metode for støping av blytyper til å trykke bokstaver med, og andre elementer som gjorde hans trykkemetode velfungerende.

Hans fulle navn var Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg. I dag kalles han ofte «den europeiske trykkekunstens far», og ved tusenårsskiftet ble han kåret til «the Man of the Millennium».

Portrett av Gutenberg. Foto: Wikimedia Commons


Det er sagt om Gutenberg at «med 25 soldater av bly har han erobret verden». Denne maksimen har uklart opphav og finnes i ulike varianter, med varierende antall soldater. Soldatene er blytypene som bokstavene ble trykt med, og bokstavene varierer jo i antall fra alfabet til alfabet.

Gutenberg kom fra en relativt velstående familie. Men for å utvikle teknikkene sine, lånte han en stor sum penger av Johan Fust, som også var hans forretningspartner i en periode. Dette førte dessverre til pengeproblemer for Gutenberg, og han døde sannsynligvis fattig. Han visste heller ingenting om hvor betydningsfulle hans innovasjoner kom til å bli, siden trykkekunsten ikke spredte seg ut fra Mainz før et par tiår etter hans død. Følgende ord av den danske litteraturkritikeren Georg Brandes beskriver godt hvor betydningsfulle hans innovasjoner ble:

«Ringe er makten i det bly som ble til våpen, mot makten i det bly som ble til ord».

Les mer om Gutenberg her og i andre blogginnlegg fra 2018.

Norsk grafisk museum sin gamle logo.

Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no


G for Gutenberg!