KRM

U for undervisning!

Etter at hermetikkmuseet har vært stengt for publikum i over to år, og grafisk museum har vært stengt helt siden 2013, gleder vi oss til å ønske skolene velkommen tilbake fra februar 2022. Da kan vi i tillegg til nye utstillinger tilby både fornyede og flunkende nye undervisningsopplegg for ulike trinn i skolen. Mer om undervisningstilbudet på IDDIS fra februar 2022 finner du her.

Allerede nå i oktober og november er Supersans-elever på trykkeriverksted hos oss. Her lærer de om hvordan det var i gamle dager da man brukte store maskiner og løse typer for å trykke aviser og blader. I verkstedet får elevene på seg forklær og trykker med ekte trebokstaver med trykksverte – og får produktet med seg hjem!


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no


U for undervisning!