KRM

Den fjerde sekularfest

Gutenberg-serien

-Secularfesten i anledning af Bogtrykkerkunstens Opfindelse skal idag for første Gang høitideligholdes i Norge. I Valget av Dagen og Året har man hold sig til Exemplet af de i det 16de, 17de, og 18de Århundrede afholdte Fester, da en saa sammensat Opfindelse, som Bogtrykkerkunsten, ikke kan have norgen ganske bestemt Fødelsdag. Sanct hansdag er bleven, valgt fordi den er Gutenbergs og Fausts Navnedag.

Boktrykkerkunstens oppfinnelse ble høytidelig feiret gjennom Europa ved hvert hundreår; 1540, 1640, 1740 og 1840. 12. mai 1840 trykkes et innlegg signert «En boktrykker» i Morgenbladet som taler for at det også bør arrangeres en slik feiring i Christiania. Norge er jo, ifølge boktrykkeren, det frieste land i Europa! Og slik blir det:

Onsdag 24. juni holder alle boktrykkere, aviser og bokhandlere stengt, og etter en samling hvor de blant annet drøftet en felles pensjonskasse for boktrykkerne, går de 170 deltagerne i prosesjon til domkirken.

Biskopen holder en preken hvor han skildrer følgene denne guddomsgave – boktrykkerkunsten – har hatt for menneskeheten. Forfatteren, samfunnsdebattanten og boktrykkervennen Henrik Wergeland fremfører sin kantate «Vord Lys» hvor han lovpriser Gutenberg og boktrykkerkunsten. Tittelen spiller på Guds ord i Skapelsesberetningen: «Bli lys!» og sammenligner trykkekunstens betydning for menneskeheten med lysets livgivende og ordenskapende krefter på jorden.

Wergeland fortsatte også sin lovprising av Gutenbergs oppfinnelse under festmiddagen da han fremfører flere skåltaler: for Kongen, for Fedrelandet, for den norske litteratur og for trykkefriheten. Og helt til slutt holdt han en skåltale for et godt år, men det blir fortalt at talen kom så sent på kvelden at svært få hørte den.

wergeland_portrait.jpg#asset:6244

Henrik Wergeland. Litografi av G. L. Fehr etter en tegning av J. Møller

Frem mot 500-årsjubileet i 1940 ble det lagt planer om en felles nordisk markering i Stockholm. Men innen den tid hadde krigen brutt ut, og Wergelands ord om menneskeåndens frihet kunne ikke lenger slynges ut i trykk og skrift. Men i februar bestemte Oslo Håndsetterklubb seg for å tjuvstarte feiringen, og 10. februar ble det arrangert en stor fest i Folkets Hus hvor de 300 fremmøtte hyllet Gutenberg og hans oppfinnelse.

– Da Bogtrykkervirksomheden idag hviler, saa bede vi vore læsere undskylde, at der imorgen intet Nummer af nærværende Blad udkommer.

Bilde øverst: Skulptur av Gutenberg på Gutenbergplassen, Stasbourg.

Den fjerde sekularfest