KRM

P for papir!

P for papiret, det vidunderlige papiret!!! Vi kunne også sagt «p for pergament», eller «p for papyrus», for alt dette var viktige materialer til å skrive på.

Men det var da oppfinnelsen papir kom til Europa, og Gutenberg tok det i bruk i trykkpressen sin at grunnlaget ble lagt for trykkekunstens enorme betydning og spredning i verden.

I tillegg er papir et fantastisk mangfoldig og anvendelig materiale til ulik bruk og ulike produkter. Papir som materiale var på sin måte også viktig for hermetikkindustrien. De litografiske trykkeriene trykte de fargerike iddisane på dertil egnet papir, og trykte papiremballasje og kontorrekvisita etter behov.

Til slutt må vi ikke glemme ‘p’ for pergamyn: det tynne papiret som sardinbokser var pakket inn i med en iddis limt på toppen. Pergamyn er også kjent som smørpapir eller matpapir. Det blir lagd slik at det blir glatt og slik at fett ikke trekker gjennom det.

Papirlager Norsk grafisk museum

Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.noKilde:
- pergamyn i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 22. oktober 2021 fra https://snl.no/pergamyn

P for papir!