KRM

V for Venneforeningen!

Mange i Venneforeningen for Norsk grafisk museum har vært med helt fra museets spede start. Med bakgrunn fra ulike grafiske bedrifter, var de medlemmer i Stavanger grafiske fagforening. Foreningen hadde mange ildsjeler som fra 1980-årene samlet inn utstyr og maskiner som var «gått ut av bruk», og stod i fare for å bli smeltet om og kastet. Dette utstyret lagde de flere midlertidige utstillinger av gjennom 1980-årene, blant annet på grafiske messer og på Sølvberget.

Da museet ble etablert, var de også med på å samle inn enda mer maskiner og utstyr, og bygge opp utstillingene som da lå i Sandvigå 24.

Venneforeningens harde kjerne, «Dugnadsgjengen», møtes hver onsdag og varmer opp og kjører maskinene. Dette er en viktig del av å ha en levende museumssamling med maskiner i drift. Da må maskinene være i jevnlig bruk, slik at de holdes i driftsmessig stand.

Dugnadsgjengen kan du treffe i Trykkeriet onsdager kl. 11–13 utenom skolens ferier, og på aktivitetssøndager og andre anledninger.

Bli gjerne medlem i Venneforeningen! Den er åpen for alle interesserte. Mer informasjon kan du finne her.

Frivillig Einar Meinich Bache kjører i gang Heidelberg-
Frivillig Einar Meinich Bache kjører i gang Heidelberg-"vingå". Foto: Anne Lise Norheim.
Frivillig Karl Johan Hope demonstrerer hvordan Linotype-settemaskinen fungerer
Frivillig Karl Johan Hope demonstrerer hvordan Linotype-settemaskinen fungerer. Foto: Anne Lise Norheim.
Omvisning for Venneforeningen på Norsk grafisk museum. Her avbildet i "Trykkeriet" Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

V for Venneforeningen!